اطلاعیه شماره سه – گزارش جلسه اعضای هیات مدیره انجمن تونل با مدیرعامل محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

پیرو هماهنگی قبلی در خصوص برگزاری جلسه همفکری با مدیرعامل محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران جلسه‌ای در مورخ 08/05/1401 در سالن جلسات شرکت آب و نیرو در حضور مدیرعامل محترم با حضور مجریان پروژه‌های آب و نیرو و اعضای هیات مدیره انجمن تشکیل گردید.

در این خصوص ابتدا گزارشی از تاسیس روند شکل‌گیری انجمن تونل و همچنین اقدامات چند دهه اخیر انجمن بابت برگزاری سیزده دوره کنفرانس داخلی و بین‌المللی و نمایشگاه‌های جانبی، پنل‌های تخصصی و چاپ کتاب، برگزاری سمینارهای ماهانه و وبینارهای غیرحضوری در دوره بیماری کویید 19 توسط آقای دکتر قارونی‌نیک ارائه گردید.

سپس آقای مهندس شمسی ریاست انجمن تونل ایران و رئیس کنفرانس چهاردهم در خصوص مباحث و موضوعات علمی مرتبط و اقدامات صورت گرفته در خصوص مکان برگزاری کنفرانس چهاردهم و برگزاری جلسات مستمر با وزارت نیرو، وزارت راه و شهرداری تهران و همکاری‌های بیشتر با شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به جهت برگزاری کارگاههای تخصصی و نشست‌های علمی تبادل نظر نمودند. در این خصوص مطابق دستور مدیر عامل محترم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران جناب آقای مهندس شیبانی مقرر گردید موضوعات فوق الذکر توسط آقای دکتر سعیدی معاونت فنی و پژوهشهای شرکت آب و نیرو پیگیری گردد و نیز با برگزاری کارگاههای آموزشی در آبان ماه سال جاری یک روز قبل از برگزاری روزهای کنفرانس در سالن‌های شرکت آب و نیرو موافقت نمودند.

همچنین مقرر شد تجربیات مستندات موجود در تونلهای بلند انتقال آب آن شرکت در اختیار انجمن قرار گیرد.

در جلسه فوق پیشنهاداتی توسط اعضای هیات مدیره انجمن تونل ارائه شد، با توجه به پیشنهادات مطرح شده مقرر گردید در خصوص دریاچه اورمیه، تونل‌های عمیق و موارد مطروحه جلساتی مستمر تشکیل گردد.

شایان ذکر است انجمن تونل ایران با هماهنگی با ارگانها و سازمانهای مختلف و ذینفع در مباحث علمی مرتبط با صنعت تونلسازی اقدام به برگزاری جلسات و نشست‌های تخصصی خواهد نمود.

سید ابراهیم قریشی

دبیر اجرایی کنفرانس چهاردهم تونل ایران