کمیته اجرایی

رئیس کمیته اجرایی:                مهندس سید ابراهیم قریشی -مهندسین مشاور جامع بهرو 

اعضای کمیته اجرایی:                    

سرکار خانم معصومه محمد قره داغی               مسئول دبیرخانه کنفرانس

دکتر محمد خسروتاش                                   مهندسین مشاور زیستاب

مهندس دانیال ذوالفقاری                              مهندسین مشاور جامع بهرو

مهندس فرشید ترابی مهر                            مهندسین مشاور زیستاب

مهندس امید روشنی                                  مهندسين مشاور ساحل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.