کارگاه های آموزشی

دانلود فرم ثبت نام   پی دی اف     ورد
لیست کارگاه‌های آموزشی

ردیف

عنوان برگزارکننده(گان) سازمان زمان مکان
1 چالش‌ها و راهکارهای حفاری با ماشین EPB در آبرفت‌های عمیق و پرفشار محمد خسروتاش، محسن حاجی‌حسنی، ابراهیم فرخ، حسن عباسی، مهدی خرقانی، امید روشنی، ابراهیم شریفی انجمن تونل ایران، کارگروه حفاری مکانیزه دوشنبه اول خرداد 1402؛

ساعت 9 تا 12

هتل المپیک تهران
2 تحلیل مدیریتی تونل بلند کنجانچم اسمعیل ابتکار، امین شهاوند، محسن عباسزاده، داوود دودانگه، ناصر صدرایی، علی اکبر شریفی شرکت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران، مهندسین مشاور مهاب قدس، مؤسسۀ فاطر دوشنبه اول خرداد 1402؛

ساعت 9 تا 12

3 ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی تونل بازی‌دراز اسمعیل ابتکار، مازیار موحد، داوود دودانگه، نوید نقابت، محمد فرج‌بیک و حسین دهقانی شرکت توسعۀ منابع آب و نیروی ایران، مهندسین مشاور مهاب قدس، مؤسسۀ حرا

دوشنبه اول خرداد 1402؛

ساعت 13:30 تا 16:30