محل برگزاری کنفرانس

پژوهشگاه صنعت نفت

www.ripi.ir

آدرس: تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت

کد پستی: ۱۴۸۵۶۱۳۱۱۱    تلفن تماس: ۰۲۱-۴۸۲۵۱     نمابر: ۰۲۱-۴۸۲۵۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.